Mobirise

Profil společnosti

Firma AGROREAL CZ s.r.o. byla založena v roce 1994. Hlavním předmětem činnosti naší firmy jsou především geodetické práce, jak v oblasti katastru nemovitostí, tak ve výstavbě.

Z dalších činností lze dále uvést sepisování smluv na převod nemovitostí k námi vyhotoveným geometrickým plánům, pomoc při získání souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku a při zápisu změn do katastru nemovitostí.

V současné době firma disponuje sedmi zaměstnanci.

Mobirise

Geodetické práce

Agroreal CZ

Technické vybavení

Agroreal CZ s.r.o.

Sídlo firmy (pro fakturaci):
Kaprova 14
110 00 Praha 1

IČO: 49791389
DIČ: CZ49791389

Provozovna
(pro korespondenci)

Vodní 11
344 01 Domažlice

+420 379 725 055 (+fax)